TİS Süreçlerinin Geçici Olarak Durdurulması Hakkkında