Rekabet için şeker fabrikası 12 olmalı

Tarım Arazilerinin Gıda Üretiminden Saptırılarak,Tahılların Yakıt üretimi İçin Tahsis Edilmesi Başlı Başına Bir Sorundur
1 Eylül 2011
Sn. Bakan Mehdi Eker Ve Gıda Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar
17 Nisan 2012

Rekabet için şeker fabrikası 12 olmalı

Dünya Gazetesi 15 Ekim 2011