Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası 24 Ocak 1961 yılında kurulmuştur. Kurucuları zamanın gıda sanayinde söz sahibi kişileri olmuşlardır. Kendi olanakları ölçüsünde gıda sanayinin gelişmesi yönünde büyük gayret sarf etmişler, birçok ilklere imza atmışlardır.

Sendikanın 44 yıllık yaşamında rol alan Muammer ERİŞ, Nurettin BABAN ve Nazım DÜZENLİ başkanlara minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

Küreselleşen ekonomi, bilgi teknolojilerinin ön plana çıktığı bir endüstriyel yapı, kuruluşumuzun etkinliğinin sürdürülebilir kılınması amacı ile değişime girmesini zorunlu kılmaktadır.

Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası bir sivil toplum örgütüdür. Sivil toplum örgütü olarak gıda sanayi ve çalışma hayatı (endüstriyel ilişkiler) ile ilgili tüm konularda ülkemiz menfaatlerini ön plana alarak yapıcı bir rol üstlenecektir.

Bu bağlamda diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliğine önem verileceği kadar kamu ve diğer özel sektör kuruluşları ile de bu işbirliği sağlıklı ve canlı tutulacaktır. Ülkemizin tarım potansiyeli, insanımızın girişimci ruhu dikkate alındığında Türk Gıda Sanayinin hak ettiği yerde olmadığını kabul etmek durumundayız. Ürünlerimizi gerek yurt içinde gerekse yurt dışında sağlıklı ve tercih edilen güvenilir markalar haline getirebilirsek tarım sektörünü ürün yetiştirmekten çıkartıp, gıda üretmeye yönlendirebiliriz.

Türk Gıda Sanayinin hızla geliştirilmesi, yapısal sorunlarının çözümlenmesi şüphesiz güçlü bir katılımı gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, örgütümüzün tüm işverenlerin katılımına açık olduğunu burada ifade etmek istiyorum.

Saygılarımla,
Necdet Buzbaş
Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası
Yönetim Kurulu Başkanı


Ansolon