Misyonumuz

  • Gıda sanayinde faaliyet gösteren tüm işverenlerin yasa ve mevzuatlar çerçevesinde ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini korumak, kollamak.
  • Endüstriyel ilişkilerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi yönünde çaba göstererek verimlilik ilkesi ile donanmış iş barışını sürdürebilir kılmak.
  • Gıda sektörünün gelişmesini sağlayacak faaliyetlere, eğitim ve eğitilmiş insan gücü yetiştirilmesine katkı ve destek vermek.
  • Gıda sektörünün gelişmesi için, gıda kuruluşlarının uyum ve ahenkli çalışacakları işbirliği ortamını oluşturmak.
  • Dünya standartlarında mal üretiminde ve markalaşmada yönlendirici olmak


Vizyonumuz

Türk Gıda Sanayi ürünlerini, ulusal ve uluslar arası pazarda güvenilir, rekabet edebilir, sağlıklı, yenilikçi ve tercih edilen marka haline getirecek tüm faaliyetlerde bulunmak, yer almak ve destek vermek.