Şerif Ayhan Sümerli

TÜGİS Denetim Kurulu Üyesi
1955 Elazığ doğumludur. Evli ve bir çocuk sahibidir.

Ortaokulu Avusturya Lisesi’nde okumuştur. Lise tahsiline Robert Kolej’de devam etmiştir. 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden Makine Mühendisi olarak mezun olmuştur.

İş hayatına askerlik öncesinde Uzel Makine A.Ş’de başlamıştır. Askerlik sonrasında Unilever Türkiye’de çalışmaya başlamış ve sırası ile Bakım Onarım Şefi, Proje Mühendisi, Personel Müdürü, Lipton Çay Fabrikası Müdürü ve son olarak da Satış Direktörü olarak çalışmıştır. Haziran 1993’de Unilever’den ayrılmıştır.

Temmuz 1993’de küçük ölçekli bir mühendislik firması olan As Müşavirlik Ltd Şti’ni kurarak muhtelif firmalara hizmet vermiştir. Aynı zamanda Mayıs 1999’da Benckiser Temizlik San.A.Ş.’de Teknik Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Haziran 1999’da PNS Pendik Nişasta A.Ş’de Genel Müdür olarak görev yapmış, bu görevine ilaveten Ocak 2004-Aralık 2006 tarihleri arasında Besler Gıda A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini de yürütmüştür.

Ocak 2007-Eylül 2008 tarihleri arasında 1993’de kurduğu kendi firmasında Unipro markalı endüstriyel yağlar ve pastacılık ürünlerinin ihracatını yapmıştır.

Ekim 2008’de Esas Holding’de Gıda Grup Başkanı olarak görev yapmaya başlamıştır. Temmuz 2010’da bu görevinden ayrılarak Esas Holding Gıda Grubu şirketlerinden Orya Organik Yaşam A.Ş’ nin hisselerinin tamamını satın almıştır.

Mart 2016 ‘da yabancı bir şirketle ortaklık kurmuştur.

Halen Orya Organik Yaşam A.Ş’de azınlık hisselerinin sahibi, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir.

Şerif Ayhan Sümerli aynı zamanda Orgüder (Organik Gıda Üreticileri Derneği) Başkanı ve TGDF (Türkiye Gıda ve İçecek Üreticileri Federasyonu )’nun Yönetim Kurulu Asil üyesidir.