Av. Haluk Eldem

TÜGİS Disiplin Kurulu Üyesi
1968 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlık alanları ticaret hukuku, şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar, iş hukuku gıda mevzuatı, icra iflas hukuku, gayrimenkul ve inşaat hukuku, sermaye piyasası hukuku, rekabet hukuku, idare hukuku ve daha genel olarak özel hukuk alanına giren diğer konulardır.

Çok sayıda ticari davada, özellikle haksız rekabet ve marka ihlali davaları ile çeşitli hukuk davalarında müvekkillerini yerel ve Yüksek Mahkeme nezdinde temsil etmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığına kavuşan ülkelerde, Türk sermayesi ile şirket kuruluşu ve organizasyonu işlerini yönetti.

Çeşitli yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin hisse devirlerinde ve birleşmelerinde proje lideri olarak görev aldı. Halen çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren birçok firmanın hukuk müşavirliğini yapmaktadır. İstanbul Barosuna kayıtlıdır. Arapça bilmektedir.