Okyar Yayalar

TÜGİS Yönetim Kurulu Başkan Vekili
1962 yılında İTÜ Elektrik Fakültesi’nden mezun oldu. 1980 yılına kadar Ankara’da sırasıyla; Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Elektrik Kurumu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda muhtelif görevlerde bulundu.

1980 yılında Edirne Yağ San. ve Tic. A.Ş.’nin Genel Müdürü olarak özel sektöre geçti. Halen aynı şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir